به پخش و عمده فروشی لوازم پلاستیکی، بهداشتی و نظافتی ماهان خوش آمدید

به فروشگاه اینترنتی گروه تولیدی ماهان خوش آمدید.

شرایط و مقررات

مشتریان گرامی متعهد میشوند اطلاعات واقعی و دقیق خود را برای تکمیل فرایند خرید وارد کنند و عواقب ناشی از رعایت نکردن این امر مهم متوجه خود خریدار است و فروشگاه هیچ گونه مسئولیتی درقبال ارائه مشخصات نادرست توسط خریدار را ندارد وهمچنین فروشنده متعهد میشود اطلاعات وارد شده توسط خریداران را به طورخصوصی نزد خود نگه دارد و هیچگونه استفاده ای از این اطلاعات نکند .

پشتیبان: اپن کارت (OpenCart) فارسی
پخش و عمده فروشی لوازم پلاستیکی، بهداشتی و نظافتی ماهان © 2024